Termeni si conditii

I. SUBIECTUL

Art. 1. Acești termeni și condiții generale au scopul de a reglementa relația dintre FURNIZOR și clienți, denumit în continuare UTILIZATOR/S/ al magazinului electronic „bgQueens”, denumit în continuare „E-SHOP”.

II. INFORMAȚII FURNIZOR

Art. 2. Informații în conformitate cu Legea comerțului electronic și Legea privind protecția consumatorilor:

Numele furnizorului: BGQUEENS LTD

2. Sediul și adresa conducerii: raionul Varna, municipiul Provadia, orașul Provadia, str. Dunav 40, intrare B, etaj 2, apartament 10

Detalii corespondență:

E-mail: support@bgqueens.com

Telefon: 0889 822 937

Înregistrare în registre publice: BG206048203

 

III. CARACTERISTICILE E-SHOP

Art. 3. bgQueens este un magazin electronic disponibil la bgqueens.com, prin care Utilizatorii au posibilitatea de a încheia contracte de vânzare și livrare a bunurilor oferite de bgQueens, inclusiv următoarele:

Pentru a vă înregistra și a crea un profil pentru vizualizarea E-SHOP-ului și utilizarea serviciilor suplimentare pentru a furniza informații. Pentru a face acest lucru, utilizatorii trebuie să completeze formularul electronic de înregistrare aflat pe adresa de Internet bgqueens.com. La completarea formularului electronic de înregistrare, utilizatorul respectiv este obligat să furnizeze datele solicitate și corecte, precum și să le actualizeze în termen de 7 zile de la modificarea acestora. Utilizatorul garantează că datele furnizate în timpul procesului de înregistrare sunt corecte, complete și exacte și le va actualiza în timp util dacă acestea din urmă se vor modifica. În cazul în care utilizatorul respectiv furnizează date incorecte sau modificările nu au fost reflectate în perioada specificată mai sus, Furnizorul are dreptul de a rezilia contractul prin rezilierea imediată și fără notificare a întreținerii și accesului Utilizatorului la contul său.

Magazinul online oferă posibilitatea de a vizualiza și comanda ca invitat. Utilizatorul invitat este obligat să completeze formularul relevant cu datele solicitate. Utilizatorul se asigură că datele pe care le furnizează sunt corecte, complete și exacte.

Efectuați declarații electronice privind încheierea sau executarea contractelor cu bgQueens prin interfața site-ului bgQueens, disponibilă pe Internet. Înainte de a face declarația, utilizatorul relevant este liber să corecteze informațiile introduse de acesta în formularul de înregistrare.

– prețul de vânzare, inclusiv TVA, precum și tariful pentru contravaloarea costurilor de poștă, curier sau transport, neincluse în prețul mărfurilor aferente livrării acestora;

– informații despre modalitățile de plată, livrarea și executarea contractului;

– dreptul Utilizatorului și condițiile și modalitatea de exercitare a acestuia de a se retrage din contract și condițiile în care bunurile pot fi returnate, cu excepția cazurilor prevăzute de Legea cu privire la Protecția consumatorilor”;

– perioada pentru care oferta și prețul rămân valabile;

– orice alte informații pe care furnizorul este obligat, conform legislației bulgare, să le furnizeze în timp util înainte de achiziționarea bunurilor de către Utilizator.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚII

– colectează și utilizează informații despre utilizatorii săi atunci când se înregistrează, aceste informații pot include nume, prenume, prenume, adresă, telefon, adresă de e-mail pentru corespondență și orice alte informații furnizate în timpul înregistrării și orice alte informații introduse sau furnizate la comanda, primirea sau utilizarea serviciilor furnizate de furnizor, participarea la promoții, tombole și concursuri, completarea chestionarelor, chestionarelor, formularelor și altele, cum ar fi Furnizorul le va folosi în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

– are grijă ca informațiile din magazin să fie întotdeauna exacte și actualizate, dar nu garantează fiabilitatea și caracterul complet al acestora;

– nu este responsabil pentru nefurnizarea neaccesul în magazin, precum și neprocesarea sau procesarea în timp util a comenzilor de cumpărare în cazul unor circumstanțe independente de voința sa – cazuri de forță majoră, evenimente accidentale, probleme cu internetul global;

– nu garantează că accesul la magazin va fi neîntrerupt, în timp util, sigur și fără erori, în măsura în care depășește posibilitățile, controlul și voința acestuia; 

– în măsura în care nu are capacitatea de a modifica, controla sau afecta în alt mod calitatea și adecvarea pentru utilizare a bunurilor comandate de către Utilizator nu este responsabil pentru conformitatea acestora cu reglementările și calitățile acestora;

– nu este responsabil pentru daunele produse software-ului, hardware-ului sau echipamentelor de telecomunicații, sau pentru pierderile de date rezultate din materiale sau resurse căutate, descărcate sau utilizate în orice mod. oricum prin aceasta;

– nu are obligația și capacitatea obiectivă de a controla modul în care Utilizatorul folosește magazinul.

Art.11. Utilizatorul se obligă:

– pentru a indica numărul de telefon exact și valid, adresa de livrare și adresa de e-mail pentru corespondență;

– să plătească prețul mărfurilor comandate de acesta;

– să plătească costurile de livrare, cu excepția cazurilor în care costurile de livrare rămân pe cheltuiala Furnizorului;

– pentru a primi mărfurile;

– să aveți toată grijă și să luați măsurile necesare, care sunt rezonabil necesare, pentru a vă proteja parola;

– având în vedere specificul protocoalelor de internet și securitatea în protecția datelor cu parole, să încheie sesiunea în care s-a autentificat la profilul său de utilizator prin apăsarea butonului virtual ” ieșire”;

– pentru a nu trimite aplicații fictive sau nevalide sau alte informații incorecte. Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru protecția parolei sale, precum și pentru toate acțiunile efectuate de el sau de un terț prin utilizarea acesteia.

– să respecte legislația bulgară, prezentele Termeni și Condiții Generale, etica internetului, regulile morale și bunele maniere;

– pentru a nu încălca drepturile de proprietate sau altele decât cele de proprietate, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală;

– pentru a notifica imediat Furnizorul cu privire la orice caz de încălcare comisă sau descoperită la utilizarea magazinului;

– să nu interfereze cu buna funcționare a sistemului, inclusiv, dar fără a se limita la, să nu îngreuneze procedura de identificare a altui utilizator, să nu ofere acces dincolo de furnizarea acestuia; să nu împiedice alți utilizatori să folosească magazinul;

– să nu extragă prin mijloace tehnice sau pe cale tehnică resurse informaționale sau părți din resurse informaționale aparținând bazelor de date aflate în magazin și astfel să nu-și creeze propria bază de date în format electronic sau altă formă;

– pentru a nu uzurpa identitatea unei alte persoane sau a unui reprezentant al unei entități juridice sau a unui grup de persoane care nu sunt autorizate să reprezinte sau să inducă în eroare în alt mod terți cu privire la identitatea sau afilierea lor la un grup specific de persoane;

– să nu comită acte rău intenționate în sensul acestor Termeni și Condiții Generale.

– acces online la Furnizor, sub rezerva condițiilor și cerințelor de acces, cu excepția circumstanțelor independente de voința Furnizorului – cazuri de forță majoră, evenimente accidentale, probleme în Internetul global;

– accesarea și corectarea datelor dvs. personale online;

agenții guvernamentale, companii, persoane fizice și altele, cu excepția cazului în care sunt primite

acordul explicit scris al Clientului, informațiile sunt solicitate de autoritățile statului sau

funcționari care, conform legislației în vigoare, sunt împuterniciți să solicite și

colectează astfel de informații. Furnizorul este obligat să furnizeze informațiile sub

lege.

Pentru a încheia contracte de cumpărare, vânzare și livrare a mărfurilor oferite de bgQueens;

Efectuați plăți în legătură cu concluzia contracte cu bgQueens, în conformitate cu metodele de plată ale bgQueens – ramburs la livrare sau transfer bancar.

Primiți informații despre noile produse oferite de bgQueens. Odată cu actul de înregistrare, utilizatorul respectiv este de acord să primească corespondență prin e-mail și newsletter. Dacă nu dorește să primească corespondență prin e-mail și newsletter, se poate retrage în orice moment și poate informa Furnizorul trimițându-i un e-mail.

Pentru a revizui bunurile, caracteristicile acestora, prețurile și condițiile de livrare. În acest sens, furnizorul publică:

– descrierea principalelor caracteristici și imagine a fiecărui produs, conform informațiilor furnizate de producător;

Art. 4. Furnizorul livrează bunurile și garantează drepturile Utilizatorilor prevăzute de lege, în cadrul bunei-credințe, a criteriilor și condițiilor adoptate în practică, dreptul consumatorului sau comercial.

Art. 5. (1) Utilizatorii încheie un contract de vânzare a bunurilor oferite de bgQueens prin interfața Furnizorului, disponibil pe site-ul acestuia la bgqueens.com sau alte mijloace de comunicare la distanță.

(2) În temeiul contractului încheiat cu Utilizatorii pentru cumpărarea și vânzarea de bunuri, Furnizorul se obligă să livreze și să transfere dreptul de proprietate asupra bunurilor specificate de acesta. prin interfață. Bunurile sunt livrate la adresa de livrare a Utilizatorului sau unui terț – un reprezentant al Utilizatorului, care acceptă și confirmă primirea acestora în numele Utilizatorului. La livrarea bunurilor, Utilizatorul sau tertul – un reprezentant al Utilizatorului semneaza documentele insotitoare, servind drept confirmare a livrarii bunurilor. În cazul în care Utilizatorul nu este găsit în termenul de livrare la adresa specificată de acesta sau nu sunt furnizate accesul și condițiile de livrare a bunurilor în acest termen, Furnizorul este eliberat de obligația de a livra bunurile comandate. Consumatorul își poate confirma dorința de a primi bunurile și după expirarea termenului de livrare în care nu a fost găsit la adresă, suportând toate costurile de livrare. În acest caz, o nouă perioadă de livrare începe din momentul confirmării conform propoziției anterioare.

(3) Utilizatorii plătesc Furnizorului o remunerație pentru bunurile livrate în conformitate cu condițiile stabilite în E-SHOP și aceste condiții generale. Prețurile din magazinul electronic în limba bulgară sunt în leve bulgare, cu TVA inclus. Nu include costurile de transport.

(4) Furnizorul livrează bunurile comandate de Utilizatori în termenele și condițiile specificate de Furnizor pe site-ul magazinului electronic și în conformitate cu acestea conditii generale. Comenzile sunt procesate de luni până vineri de la 9:00 la 17:00. Comenzile plasate după ora 17:00 de luni până vineri sunt procesate în următoarea zi lucrătoare. Comenzile plasate sâmbătă și duminică sunt procesate în prima zi lucrătoare următoare. Termen de livrare pe teritoriul Republicii Bulgaria – de la două până la cinci zile lucrătoare.

(5) Prețul de livrare este determinat separat și explicit de prețul mărfurilor.

UTILIZAREA BGQUEENS.COM

Art. 6. (1) Pentru a utiliza bgqueens.com pentru a încheia contracte de vânzare de bunuri, Utilizatorul trebuie să introducă numele și parola alese pentru acces la distanță, în cazurile în care magazinul electronic necesită înregistrare.

(2) Numele și parola pentru acces la distanță sunt determinate de Utilizator prin înregistrarea electronică pe site-ul Furnizorului.

(3) Prin completarea datelor sale și apăsarea butoanelor „Da, accept „și „Înregistrare“, Utilizatorul declară că este familiarizat cu aceste condiții generale, este de acord cu conținutul acestora și se obligă să le respecte necondiționat.

(4) Furnizorul confirmă înregistrarea efectuată de Utilizator prin trimiterea unei scrisori la adresa de e-mail specificată de Utilizator, către care se trimit informații pentru activarea înregistrării.

(5) În cazul în care un profil este utilizat pentru înregistrarea Utilizatorului în rețelele de socializare web sau în alte rețele, o parte la contract este persoana care este deținătorul profilului utilizat pentru înregistrarea în rețeaua socială sau altă rețea respectivă. În acest caz, Furnizorul are dreptul de a accesa datele necesare identificării Utilizatorului în cele relevante socială sau altă rețea.

Art. 7. Adresa de e-mail furnizată în timpul înregistrării inițiale a Utilizatorului, precum și orice adresă de e-mail ulterioară utilizată pentru schimbul de declarații între Utilizator și Furnizor, este o „Adresă de e-mail primară” în sensul din aceste conditii generale. Utilizatorul are dreptul de a-și schimba adresa de e-mail principală de contact. La primirea unei cereri de modificare a adresei de e-mail de contact principale, Furnizorul trimite o cerere de confirmare a modificării. Solicitarea de confirmare este trimisă de către Furnizor la noua adresă de e-mail de contact principală specificată de Utilizator. Furnizorul nu este responsabil față de Utilizator pentru modificarea ilegală a adresei de e-mail de contact principal.

PAȘI TEHNICI PENTRU ÎNCHEIAREA UNUI ACORD DE CUMPĂRARE

Art. 8. (1) Utilizatorii folosesc în principal interfața site-ului Furnizorului pentru a încheia contracte de vânzare a bunurilor oferite de Furnizor în E-SHOP.

(2) Contractul este încheiat în limba bulgară.

(3) Acordul dintre Furnizor și Utilizator constituie acești termeni și condiții generale, disponibile la bgqueens.com

(4) Partea la contractul cu Furnizorul este Utilizatorul conform datelor furnizate în timpul înregistrării și conținute în profilul personal al Utilizatorului. Pentru a evita orice dubiu, acestea sunt datele folosite pentru a crea un cont la Furnizor.

(5) Furnizorul va include în interfața site-ului său web mijloace tehnice pentru detectarea și corectarea erorilor de introducere a informațiilor înainte de efectuarea declarației de încheiere a contractului.

Art.9. Furnizorul are dreptul:

– pentru a trimite către Utilizator buletine informative cu mesaje publicitare, pentru primirea cărora Utilizatorul s-a abonat;

– pentru a primi de la utilizatori sumele respective datorate pentru articolele achiziționate

Art.10. Furnizorul se obligă să:

– să respecte termenii și condițiile de depunere a reclamațiilor și cererilor de înlocuire a mărfurilor comandate, termenii și condițiile publicate în termenii și condițiile generale ale bgqueens.com și declară că a considerat obligați de acești termeni și condiții

În caz de nerespectare a obligațiilor, Furnizorul are dreptul de a suspenda imediat și fără notificare prealabilă accesul Utilizatorului și al terților la profilul său de utilizator, întrucât precum și dreptul la despăgubiri pentru toate daunele și profiturile pierdute, care sunt o consecință directă și imediată a neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la paragraful anterior de către Utilizator. În aceste cazuri, Furnizorul are dreptul de a se adresa autorităților competente ale statului pentru a stabili ul corespunzător

Art.12. Utilizatorul are dreptul la:

– pentru a primi marfa comandată de acesta la adresa indicată de acesta.

Anulare și reclamație

  1. Fiecare utilizator are dreptul de a returna sau de a înlocui comanda în termen de 14 zile de la data livrării fără un motiv întemeiat;
  2. În cazul retragerii din contract, consumatorul trebuie să predea înapoi vânzătorului comanda în formă comercială nedeteriorată .;
  3. Suma este rambursată în contul bancar al consumatorului în termen de 7 zile lucrătoare .;
  4. Suma nu va fi rambursată dacă utilizatorul nu a returnat produsul vânzătorului .;
  5. Vânzătorul suportă costurile de livrare pentru produsele defecte, deteriorarea în timpul transportului și toate celelalte circumstanțe cauzate din vina vânzătorului .; </li >
  6. La schimbarea dimensiunii sau la schimbarea produsului de către consumator, livrările în ambele direcții sunt acoperite .;
  7. Livrarea către vânzător se face de către o companie de curierat. Dacă întâmpinați probleme, trebuie să ne contactați la numărul de telefon afișat pe site.
X
Messenger Logo