Informații obligatorii privind drepturile persoanelor care protejează datele

Informatii generale

Din 25 mai 2018. intră în vigoare un nou regulament privind protecția datelor cu caracter personal (General Data Protection Regulation), adoptat de Uniunea Europeană. Regulamentul urmărește să asigure protecția datelor persoanelor fizice din toate statele membre ale UE și să armonizeze reglementările pentru prelucrarea acestora. BGQUEENS LTD. îndeplinește toate cerințele noului regulament, colectând numai date cu caracter personal în măsura necesară pentru furnizarea serviciului și le păstrează în mod responsabil și legal.

Informații despre administratorul datelor cu caracter personal

Numele BGQUEENS LTD. UIC/BULSTAT: BG206048203 Sediul și adresa conducerii: raionul Varna, municipiul Provadia, Provadia, str. Dunav nr. 40 E-mail: support@bgqueens.com Telefon: 0889 822 937

Informații despre autoritatea de supraveghere competentă

Titlu: Comisia pentru protecția datelor Sediul și adresa conducerii: Sofia 1592, Bd. Tsvetan Lazarov ”№ 2 Date de corespondență: Sofia 1592, bul. Prof. Tsvetan Lazarov ”№ 2 Telefon: 02 915 3 518 E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Site: www.cpdp.bg

Motive pentru colectarea și prelucrarea datelor dvs. personale

BGQUEENS LTD. colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal numai pentru a vă trimite o ofertă pentru serviciile pe care le oferim, cu acordul dumneavoastră expres.

BGQUEENS LTD. aderă la următoarele principii legalitate, bună-credință și transparență. limitarea scopurilor de procesare.

Tipuri de date pe care BGQUEENS LTD. le colectează

Datele dvs. personale (nume și prenume, e-mail, telefon) Scopul pentru care sunt colectate datele: trimiteți o ofertă pentru serviciile pe care le oferim BGQUEENS LTD. nu colectează și nu prelucrează date personale referitoare la următoarele: dezvăluie originea rasială sau etnică; dezvăluie convingerile politice, religioase sau filozofice sau apartenența la sindicat; date genetice și biometrice, date despre sănătate sau date despre viața sexuală sau orientarea sexuală. Termenul de stocare a datelor dvs. personale BGQUEENS LTD. stochează datele dumneavoastră personale timp de 300 de zile de la trimiterea comenzii.

Drepturile dumneavoastră de a colecta, procesa și stoca datele dumneavoastră personale

Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Dacă nu doriți ca toate sau o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal să continue să fie prelucrate de către BGQUEENS LTD. pentru anumite scopuri sau pentru toate scopurile de prelucrare, puteți oricând retrageți-vă consimțământul pentru procesarea liberă a textului.

Drept de acces

Aveți dreptul de a solicita și de a primi de la BGQUEENS LTD. confirmare dacă sunt procesate date cu caracter personal legate de dvs.

Corectare sau completare

Puteți corecta sau completa datele personale inexacte sau incomplete referitoare la dvs., făcând o solicitare către BGQUEENS LTD.

Dreptul de ștergere

Aveți dreptul de a solicita de la BGQUEENS LTD. ștergerea datelor cu caracter personal legate de dvs., iar BGQUEENS LTD. are obligația de a le șterge fără întârzieri nejustificate. 

Dreptul la restricție

Aveți dreptul de a cere BGQUEENS LTD. să limiteze prelucrarea datelor referitoare la dvs.

Dreptul la portabilitate

Puteți cere BGQUEENS LTD. să vă transfere direct datele personale unui administrator desemnat de dvs., atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. >

Dreptul de a obiecta

Vă puteți opune în orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal de către BGQUEENS LTD.

X
Messenger Logo